انتشار نشریه زبان یا زبان آموزگار (۱۳۲۳)، به مدیریت جبار باغچه بان

زبان، مجله ی جبار باغچه بان

اول بهمن ۱۳۲۳، مجله ی زبان یا زبان آموزگار با مدیریت جبار باغچه بان آغاز به کار کرد. زبان، ماهنامه ای با اندرونه ی اجتماعی و آموزشی بود.

این نشریه وابسته به جبهه آزادی و مدیر مسئول آن آذر رهنما بود. برخی شماره های این مجله شامل صفحه هایی برای كودكان بود كه در آن ها باغچه بان با زبانی صمیمانه و ساده با كودكان سخن می گفت و برای آنان داستان می نوشت. برخی از زیباترین شعرهای باغچه بان همراه با تصویر و نمونه هایی از نخستین متون غیرداستانی به فارسی برای كودكان در این صفحه ها آمده است. مجله زبان تا سال ۱۳۲۶ منتشر می شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان