انتشار نشریه تهران مصور کوچولوها ۱۳۳۶

انتشار نشریه تهران مصور کوچولوها

تهران مصور کوچولوها در ۱۳ مهر ۱۳۳۶ به صاحب امتیازی عبدالله والا‌ و سردبیری لعبت شیبانی، به صورت هفتگی با مخاطب کودک، آغاز به کار کرد.

این نشریه که در قطع همسان کیهان ‌بچه‌ها و اطلاعات کودکان به شکل رنگی و مصور منتشر می‌شد، دارای طیف گسترده‌ای از ادبیات داستانی در قالب افسانه‌ها، داستان‌های کوتاه، داستان‌های بلند دنباله‌دار و کمیک استریپ بود. تهران مصور کوچولوها پس از ۴۹ شماره، در سال ۱۳۳۷، به سبب نداشتن امکانات کافی از کار باز‌ایستاد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان