انتشار اطلاعات کودکان (۱۳۳۵)

اطلاعات کودکان

نشریه اطلاعات کودکان، وابسته به روزنامه اطلاعات و با صاحب امتیازی و مدیریت عباس مسعودی و سردبیری حسین بنی احمد در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ آغاز به انتشار کرد.

عنوان و اندرونه ی این نشریه ی هفتگی، در طول سال های طولانی انتشارش که تا آستانه ی انقلاب اسلامی به طول انجامید، بارها تغییر کرد. این نشریه در دوره های گوناگون با نام های اطلاعات دانش آموز، اطلاعات کودکان مخصوص دختران و پسران، اطلاعات کودکان برای دختران و پسران، اطلاعات دختران و پسران منتشر شد و در هر دوره اندرونه ی آن نیز تغییراتی می کرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان