از دست دادن يک دوست و همکار

با نهايت تاسف باخبر شديم که دوست و همکار گرامى  خانم مريم واعظى را از دست داده‌ايم.

مريم واعظى عضو فعال شوراى کتاب کودک، سال‌ها بود که در گروه بررسى داستان - ترجمه شوراى کتاب کودک به شکل داوطلبانه فعاليت مى‌کرد.
همکاران موسسه پژوهشى تاريخ ادبيات کودکان با ابراز تاسف و تاثر از درگذشت اين دوستدار کودکان ايران به خانواده و دوستان ايشان تسليت مى‌گويد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان