ابراهیم بنی احمد

ابراهیم بنی احمد (۱۲۹۶- ؟ ش.)

زاده تهران، دانش‌آموخته حقوق قضایی، روانشناسی و جامعه‌شناسی، دکترای تعلیم و تربیت از دانشگاه سوربن فرانسه، بنیانگذار مرکز آموزشی جهان تربیت، مدیر مجله «بازی کودکان» که بعدها به «جهان تربیت» تغییر نام داد، عضو هیئت تحریریه مجله دانش‌آموز.

از جمله آثار او: روش آموختن، نقاشی فکری، درس نقاشی، نقاشی علمی، تصویرگری کتاب‌های چهارم دبستان و کتاب‌های صنایع روستایی برای کلاس‌های پنجم و ششم دبستان‌های روستایی.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان