آموزش شکل حروف به خط نستعلیق در کتاب تعلیم الاطفال

آموزش شکل حروف به خط نستعلیق در کتاب تعلیم الاطفال
 مفتاح‌الملک. ۱۳۲۲ق. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: مواد آموزشی و نخستین کتاب‌های درسی فارسی، ص ۳۱۱.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان