آغاز به کار جایزه جبار باغچه‌بان، همزاد سیمرغ

آغاز به کار جایزه جبار باغچه‌بان، همزاد سیمرغ

در زادروز آن آموزشگر بزرگ (۱۹ اردیبهشت) که نام خود را با نام سمیرغ درآمیخته است، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان آغاز به کار جایزه «جبار باغچه‌بان، همزاد سیمرغ را رونمایی می‌کند.

در اسطوره‌های ایرانی روایت زال و سیمرغ، روایتی بس پیچیده و دل انگیز است. داستان راندن کودک سپیدموی یا ناسازواره از خانواده و رها کردن او در طبیعت. سیمرغ این مرغ جان، که همه افسون هستی را با خود دارد، راندگی زال را برنمی تابد و او را به آشیانه خویش می‌برد و همراه با جوجگان خود بزرگ می‌کند. در حقیقت سیمرغ نخستین آموزگار و پرورش دهنده کودکان ناسازواره، توان‌یاب و کودکان با نیازهای ویژه است. سیمرغ روایت روزگار افسانه است، اما جبار باغچه‌بان روایت روزگار تاریخ و واقعیت‌ها است. جبار باغچه‌بان در روزگار معاصر، همان کاری را برای کودکان کم شنوا و ناشنوا انجام داد که ر وزگاری سیمرغ برای زال انجام داده بود. همه کار این آموزشگر و آموزگار بزرگ ایران در این اندازه نبود و نماند. در کنار آن، او به همراه میرزا حسن رشدیه و انگشت شمار فرهیختگان دیگر پایه‌های آموزش نو را در ایران ریختند.

به بزرگی نام سیمرغ و نام جبار باغچه‌بان، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که به تازگی برنده جایزه معتبر ایبی – آساهی برای برنامه «با من بخوان» شده است، برای گسترش ترویج خواندن و سوادآموزی پایه از راه ادبیات کودکان، جایزه ای به نام «جبار باغچه‌بان، همزاد سیمرغ» به تصویب رسانده است که نخستین دوره آن در آبان ماه ۱۳۹۵ همراه با برگزاری نخستین همایش بزرگ «با من بخوان» برگزار و برگزیدگان این دوره معرفی خواهند شد. برگزیدگان این جایزه از میان آموزشگران برنامه «با من بخوان» گزینش خواهند شد که توانسته‌اند این برنامه را با کوشش و ابتکارهای فردی  ژرفا ببخشند یا مسئولیت ویژه‌ای در انجام آن داشته‌اند. این برگزیدگان ۱۰ نفر خواهند بود که به هرکدام جایزه نقدی و لوح «جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ» اهدا خواهد شد. شرکت عمران آذرستان، پشتیبان و یاور موسسه و برنامه «با من بخوان» مسئولیت پشتیبانی از این جایزه را نیز پذیرفته است تا شاید آموزه‌ای باشد برای دیگر نهادهای صنعتی و مالی که به سهم خود در برنامه‌های فرهنگی مشارکت بسزا داشته باشند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان