روز شمار کودکی، سالنامه‌ی ۱۳۹۱

روز شمار کودکی، سالنامه‌ی ۱۳۹۱

چاپ این روزشمار به پایان رسیده است و هیچ نسخه ای از این روزشمار برای فروش موجود نیست.

روز شمار کودکی، سالنمای ۱۳۹۱. تهیه و تدوین موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان،‌ تهران ۱۳۹۰، ۷۲۰۰ تومان.

برای نخستین بار در ایران روز شمار یا تقویمی ویژه ی "فرهنگ کودکی" منتشر شده است. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با هدف حساس کردن افراد جامعه به موضوع کودکی، روز شماری شامل همه ی رخداد های گستره کودکی در ایران و جهان به شکل چهار رنگ با تصویر هایی زیبا آماده کرده است.

در این روز شمار ۲۳۰ صفحه ای تمامی رخداد های در پیوند با زندگی کودکان، از به تصویب رسیدن پیمان نامه حقوق کودک در سازمان ملل تا زادروز هانس کریستین اندرسن، از به تصویب رسیدن نخستین قانون منع کار کودکان درایران تا زادروز مهدی آذر یزدی، همراه با نوشته ای کوتاه و تصویر آورده است.

این روزشمار به فرهنگنامه ای کوچک هم سان است که دارندگان آن هر روز برای نوشتن یادداشت های شخصی خود به آن سر می زنند و بخشی از این روزشمار را می خوانند. این روز شمار کتابی است درباره تاریخ زندگی فرهنگی و اجتماعی کودکان که همه ی روزهای هفته با خوانندگانش همراه خواهد بود.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان