پیکسل شخصیت‌های داستانی

پیکسل شخصیت‌های داستانی

«پیکسل شخصیت‌های داستانی» یک کالای فرهنگی است از نشر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات که برای علاقه‌مندان به شخصیت‌های داستانی تهیه شده است. نام کتاب‌هایی که برا آن‌ها پیکسل تهیه شده به شرح زیر است:

 • مرغ سرخ پاکوتاه
 • پیشی بازیگوش
 • همایش پرندگان
 • گوش بال بال گوش
 • المر
 • تو مامانی ترین هستی
 • هفت اسب هفت رنگ
 • دختر انار
 • گربه دارم چه زرنگ
 • ۱۸+۲ دارکوب
 • آنجا که شادی آغاز می‌شود
 • کذو قلقله زن
 • شیر شاه
 • ای هم‌زبان خاموش
 • مجموعه قورباغه‌ها
 • پوستر کتابخوانی در جنگل سب
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان