دورتخت نوزاد

دورتخت نوزاد

«دورتخت نوزاد» یک نوار چند لتی پارچه‌ای است که در پیرامون تخت نوزاد بر روی لبه‌ی تخت بسته می‌شود تا از برخورد سر نوزادان با لبه‌های چوبی تخت جلوگیری شود.

اما این تنها کاربرد دورتخت نوزاد نیست. «ببین و بخواب» که عنوان این دور تختی نوزاد است، نوار پارچه‌ای سه لتی دو سویه است که در یک سوی آن تصاویر سیاه و سفید همراه با رنگ‌های آبی و قرمز و در سوی دیگر تصویرهای رنگی طراحی شده است تا بتوان به نوبت در برابر دید نوزادان قرار گیرد. «ببین و بخواب» تنها یک دورتختی نیست، کتاب پارچه‌ای نیز هست که می‌توان آن را با نوزاد هنگامی که در تختش هم نیست و در آغوش شما قرار دارد استفاده کنید. نوزاد می‌تواند این نوار یا کتاب پارچه‌ای را به راحت در دست بگیرد، لمس کند یا چنگ بزند بدون آن که به کتاب یا به دست خود آسیب بزند. این محصول قابل شست‌وشو است.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان