باید بروم دست‌شویی

باید بروم دست‌شویی

«باید بروم دست شویی» یک کتاب بامزه برای آموزش رفتن به دست‌شویی‌ است که در آن سگ کوچولو به‌طور اتفاقی مجبور می‌شود از دست‌شویی بزرگ‌ترها استفاده کند.

این کتاب برای همه‌ی کسانی است که خیلی فوری باید به دست‌شویی بروند.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان