پازل جانوران و خوراک شان – پازل های دوتایی

پازل جانوران و خوراک شان

 

این بسته شامل ۲۰ قطعه پازل است که به صورت دوتایی باهم جور می‌شوند و به کودک در آشنایی با حیوانات و خوراک‌شان کمک می‌کند.

در این بسته ۱۰ پازل دو تایی از جنس مقوا است و کودکان باید تصویر هر جانور را با خواراک آن جانور جور کنند. این پازل برای آشنایی اولیه‌ با جانوران و خوراک‌شان مناسب است.

حیوانات داخل این بسته شامل: میمون، گاو، موش، خرس، خرگوش، پرنده، سگ، گربه و پلیکان است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان