پازل جانوران اهلی – پازل های دوتایی

پازل جانوران اهلی

این بسته شامل ۲۰ قطعه پازل است که به صورت دوتایی باهم جور می‌شوند و به کودک در یادگیری اسم حیوانات و حروف الفبا کمک می‌کند.

در این بسته ۱۰ پازل دو تایی از جنس مقوا است و کودکان باید تصویر هر جانور اهلی رابا حرف اول نام آن جور کنند. این پازل برای آشنایی اولیه‌ی کودک با حروف الفبا مناسب است.

حیوانات داخل این بسته شامل: گوسفند، جوجه، اسب، گاو، بوقلمون، غاز، مرغ، الاغ، خرگوش و سگ است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان