طوطی و بقال

طوطی و بقال

کتاب «طوطی و بقال» نخستین کتاب از سه‌گانه‌ای است که محمدهادی محمدی و امیر شعبانی‌پور در بازآفرینی مدرن از سه حکایت از مثنوی که ریشه برخی از آن‌ها تا کلیه و دمنه هم می‌رسد، در دست گرفته‌اند.

کتاب «طوطی و بقال»، بازآفرینی از تمثیلی است که به همین نام در مثنوی مولوی آمده است. نویسنده در این روایت، راه تازه‌ای را پیش گرفته که هم ضرب‌آهنگ در روایت اصلی را به نمایش می‌گذارد و هم خود به کلامِ روایت آهنگ داده است. این کار در حقیقت هنگامی که در کنار تصویرها خوانده و دیده می‌شود، ریتم مدرنی را بازتاب می‌دهد که در سازه‌های تکرارشونده تصویرها وجود دارد. تصویرگری کتاب «طوطی و بقال» برنده جایزه سوم نامی ۲۰۱۷ و دیپلم افتخار جایزه بلونیا ۲۰۱۸ است.

این شهر است، خانه‌ها از سنگ و از چوب است. خانه‌ها در دارد، پنجره. آدم‌ها دوبه‌دو، چند به چند. می‌روند، می‌آیند. این شهر است، با بازار. این چند است، آن چند است؟ تو بدوز، تو بپوش! آدم‌ها می‌دهند، می‌گیرند. این داد است، این ستد. این جنب است، این جوش است. از هرجا می‌جوشد زندگی…

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان