گورخر کوچولوی حسود

گورخر کوچولوی حسود

کتاب مقوایی «گورخر کوچولوی حسود» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» داستانی است درباره گورخر کوچولویی که وقتی پدرش به دیگران توجه می‌کند، چندان خوشحال نیست و احساس حسادت می‌کند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان