گرگ نیکوکار

گرگ نیکوکار

به جاوران نسبت‌های گوناگونی می‌دهند. برای نمونه می‌گویند گرگ شرور است، روباه زیرک است و جغد باهوش. اما پیتر نیکل در این کتاب داستان گرگ نیکوکاری را تعریف می‌کند که باور کردن‌اش برای همه حتا شما خیلی سخت است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان