کله‌خرها نجات می‌دهند (۲)

کله‌خرها نجات می‌دهند (۲)

کله‌خرها یک خانواده‌ی غیرمعمولی‌اند که در یک خیابان معمولی زندگی می‌کنند.

بین حیوانات پیچیده است که خانه‌ی کله‌خرها محلی امن برای هر حیوان در خطر است! حالا خانه‌ی کله‌خرها پر شده از کلی حیوان! آیا کله‌خرها لقمه‌ی بزرگ‌تر از دهان‌شان برداشته‌اند؟

«کله خرها نجات می دهند»، یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی «کله‌خرها» است.

دنیای حیوان‌ها مثل دنیای آدم‌ها نیست. حیوان‌ها هر جا که باشند، به هم کمک می‌کنند. برای همین داستان نجات دادن تونی میان همه حیوان‌های دنیا دست به دست می‌شود و هر حیوان بی‌خانمان و سرگردانی که از وضعیت زندگی‌اش راضی نیست، زنگ در خانه بولدها در خیابان فرفیلد را می‌زند و درخواست کمک می‌کند و در عین حال کلی ماجرا به همراه خود می‌آورد. از جمله‌ی آن‌ها، دو اسب هستند به نام‌های گنگستر مل و مینتی بوی که مرد خبیثی به اسم داجی دین قصد دارد آن‌ها را تبدیل به کنسرو اسب بکند. معلوم است حیوان‌ها در شرایط سخت هم‌دیگر را تنها نمی‌گذارند برای همین خانواده بولد تصمیم می‌گیرند به گنگستر مل و مینتی بوی کمک کنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان