کرگدن کوچولو خودخواه

کرگدن کوچولو خودخواه

کتاب مقوایی «کرگدن کوچولوی خودخواه» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» درباره کرگدن کوچولویی است که بر ترسش از رودخانه غلبه می‌کند و داخل رودخانه می‌رود و به همین دلیل به خودش افتخار می‌کند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان