واک‌های چوبی الفبا

واک‌های چوبی الفبا

این بسته شامل یک جعبه‌ی چوبی به همراه ۳۷ کارت چوبی واک‌های الفبایی است که پس از نصب درخت، روی آن قرار می‌گیرند. طراحی این واک‌های جانوری برگرفته از بسته‌ی آموزش خلاق «الف‌باورزی» است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان