مکعب‌های تصویری – ویژه نوزادان

مکعب‌های تصویری – ویژه نوزادان

نوزاد در ماه‌های نخست زندگی خود از رنگ‌های پیرامون، تنها سایه‌هایی تار را می‌تواند تشخیص دهد که با تحریک اعصاب چشم به تدریج سیستم دیداری او رشد می‌کند.

بهترین روش تحریک حس دیداری نوزاد استفاده از خط‌ها و طرح‌های سیاه و سفید یا رنگ‌های اصلی با کنتراست بالا است. پژوهشگران ثابت کرده‌اندکه این تضادهای رنگی روی شبکیه نوزاد ثبت می‌شوند و قوی‌ترین سیگنال‌ها را به مغز نوزاد می‌فرستند. «مکعب های تصویری» افزاری بسیار مناسب برای برانگیختن حس دیداری نوزادان به ویژه در ماه‌های نخست تولد است. پیشنهاد می‌شود که خانواده‌ها با سهیم شدن کتاب‌ها یا مکعب‌های تصویری سیاه و سفید و رنگ‌های متضاد، با الگوهای گوناگون به رشد و تکامل دیداری نوزادان خود یاری رسانند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان