مجموعه کارت‌پستال‌های شاهنامه

مجموعه کارت‌پستال‌های شاهنامه

مجموعه ۱۲ کارت پستال از شاهنامه است.تصویرهای زیبا از داستان هایی که زن، مادر و کودک در شاهنامه نقش بازی می کنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان