ماگ پرنده قرمز

ماگ پرنده قرمز
ماگ پرنده قرمز بر اساس تصاویر کتاب پرنده قرمز طراحی شده است. کپی رایت و سود حاصل از فروش این ماگ‌ها به برنامه «با من بخوان» اهدا شده است.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان