ماگ اِما

ماگ اِما
ماگ اما بر اساس شخصیت مجموعه کتاب‌های مقوایی اما طراحی شده است. کپی رایت و سود حاصل از فروش این ماگ‌ها به برنامه «با من بخوان» اهدا شده است.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان