فیلم زیستن برای روشنگری

فیلم زیستن برای روشنگری

فیلم مستند «زیستن برای روشنگری» بخشی از پروژه پژوهشی تاریخ فرهنگ کودکی در ایرانِ موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که به زندگی معصومه سهراب و یحیی مافی می‌پردازد.

آن‌ها از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و از پایه‌گذاران شورای کتاب کودک بودند. آن‌ها مدرسه مهران، یکی از مدارس پیشرو در آموزش و پرورش ایران را در سال ۱۳۳۴ تأسیس کردند که فلسفه پرورشی حاکم در آن «دریافت دانش برای پیشرفت اجتماعی و نوسازی ارزش‌های فرسوده جامعه» بود.

فیلم «زیستن برای روشنگری» زندگی این دو چهره برجسته از روزگار کودکی تا آشنایی با یکدیگر، ازدواج و همکاری در راه‌اندازی مدرسه مهران، تجربه‌های مدرسه مهران و فعالیت‌های آن‌ها در شورای کتاب کودک را به تصویر می‌کشد. این فیلم به همراه کتاب زیستن برای روشنگری از سوی انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در لینک زیر ارائه شده است.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان