فرفره چاپی بزرگ

فرفره چاپی بزرگ

دیدن فرفره‌های گردان چوبی برای کودکان خردسال بسیار جذاب است و انگیزه پیداکردن قدرت به چرخش درآوردن فرفره روی زمین، برای رشد بخش فعالیت‌های فیزیکی در مغز کودک بسیار مفید است.

فرفره چاپی بزرگ به سفارش موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان بر اساس کتاب‌های این موسسه تولید شده است.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان