فارسی آموز نخودی ۱ (فارسی آموز ادبی)

فارسی آموز نخودی ۱ (فارسی آموز ادبی)
فارسى آموز نخودى ۱، به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى یاد مى دهد. در این مجموعه، کودکان زبان آموزى پایه را به شیوه خلاق و متفاوت مى آموزند. در این شیوه، نخودى به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند و نیاز نباشد که مانند آدم بزرگ ها بشوند. چون اگر آن ها بخواهند براى آموختن بزرگ شوند، مجبورند دنیاى شاد و شیرین کودکى را با آن همه بازى هاى رنگارنگ کنار بگذارند. بسته‌ی فارسی آموز نخودی ۱ شامل: شامل موارد زیر است: کتاب خواندن کتاب کارورزی پوستر نما کارت آموزش الفبا
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان