فارسی آموز نخودی ۱ (فارسی آموز ادبی)

فارسی آموز نخودی ۱ (فارسی آموز ادبی)

فارسى آموز نخودى ۱، به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى یاد مى دهد. در این مجموعه، کودکان زبان آموزى پایه را به شیوه خلاق و متفاوت مى آموزند.

در این شیوه، نخودى به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند و نیاز نباشد که مانند آدم بزرگ ها بشوند. چون اگر آن ها بخواهند براى آموختن بزرگ شوند، مجبورند دنیاى شاد و شیرین کودکى را با آن همه بازى هاى رنگارنگ کنار بگذارند.

بسته‌ی فارسی آموز نخودی ۱ شامل:

شامل موارد زیر است:

  • کتاب خواندن
  • کتاب کارورزی
  • پوستر
  • نما کارت آموزش الفبا
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان