عروسک های انگشتی کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»

عروسک های انگشتی کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»

گروه «خِشت و گِل» این عروسک‌های انگشتی را بر اساس کتاب «چه و چه و چه یک بچه!» ساخته است. داستان «چه و چه و چه یک بچه» روایت خرگوش‌خاله  است که در دشت و باد زندگی می‌کند. دشتی که در آن روباه‌های دشمن هم زندگی می‌کنند.

عروسک های انگشتی کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان