عروسک المر

عروسک المر

عروسک پارچه ای المر از مجموعه کارهای دستی زنان گروه ” خشت و گل” است که به سفارش موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای برنامه ” با من بخوان” تولید شده است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان