عروسک المر

عروسک المر
عروسک پارچه ای المر از مجموعه کارهای دستی زنان گروه ” خشت و گل” است که به سفارش موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای برنامه ” با من بخوان” تولید شده است.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان