شیر کوچولوی عصبانی

شیر کوچولوی عصبانی

کتاب مقوایی «شیر کوچولوی عصبانی» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» داستانی است درباره احساس خشم و عصبانیت.

شیر کوچولوی کتاب مقوایی «شیر کوچولوی عصبانی» وقتی که هیچ یک از دوستانش با او بازی نمی‌کنند عصبانی می‌شود.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان