شیر کوچولوی عصبانی

شیر کوچولوی عصبانی
کتاب مقوایی «شیر کوچولوی عصبانی» از مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» داستانی است درباره احساس خشم و عصبانیت. شیر کوچولوی کتاب مقوایی «شیر کوچولوی عصبانی» وقتی که هیچ یک از دوستانش با او بازی نمی‌کنند عصبانی می‌شود.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان