شخصیت‌های چوبی مجموعه کتاب‌های قورباغه‌ها

شخصیت‌های چوبی مجموعه کتاب‌های قورباغه‌ها

پنج شخصیت داستان‌های «قورباغه دوست پیدا می‌کند»، «قورباغه و آواز پرنده»، «قورباغه می‌ترسد»، «قورباغه و گنج» و «قورباغه و غریبه» در پیکرک‌های چوبی ساخته شده‌اند، تا دنیای تخیلی کودکان را با تجسم و دست‌ورزی گسترش دهند. این شخصیت‌های چوبی کارکردهای گوناگون دارند، از بازنمایی و روایت داستان‌ها به گونه شفاهی، تا اجرای نمایش‌های کوتاه، هنگامی که در دست‌های بزرگسالان یا کودکان هستند. یکی از کارکردهای ویژه‌ی این پیکرک‌ها برای کودکان با نیازهای ویژه است که برای تجسم و خیال‌پردازی به انگاره‌های تجسمی نیاز دارند، هم‌چنین کودکان نابینا با لمس این پیکرک‌ها درک تازه‌ای از شخصیت‌های این مجموعه داستانی پیدا می‌کنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان