ریسه المر

ریسه المر

ریسه‌ی المر یکی از محصولات جانبی کتاب‌های المر است.

ریسه المر دوبرگ با تصاویر مختلف دارد که که کودک ریسه را با قیچی می‌برد و از محل خط‌چین هر ریسه را تا می‌کند و نخ را از بین محل تا رد می‌کند و به دیوار اتاقش نصب می‌کند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان