رویکردها و شیوه‌های ترویج خواندن

رویکردها و شیوه‌های ترویج خواندن

رویکردها و شیوه‌های ترویج خواندن، نویسنده: کمال پولادی

خواندن مایه آگاهی و پایه پیشرفت است. هرگز هیچ جامعه ای دیده نشده است که پیشرفت کند،‌ بی آنکه نرخ مطالعه در آن بالا باشد. برای پیشرفت های اجتماعی،‌ فرهنگی و اقتصادی باید آگاه بود و آگاهی جز از راه خواندن به دست نمی آید. کتاب «‌رویکردها و شیوه های ترویج خواندن» پژوهشی تازه در شناخت بازدارنده ها و انگیزه های خواندن در جامعه هایی است که مردم در آن عادت به مطالعه ندارند. در این اثر از روش هایی که کودکان و نوجوانان به خواندن علاقه مند می شوند، سخن گفته شده است. شناخت کودک و نوجوان و نیازهای آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و راه هایی عملی برای راه اندازی مراکز خواندن با کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده است. مخاطبان این اثر پدران و مادران،‌ بزرگترهای خانواده ،‌ آموزگاران و مربیان،‌ کتابداران و مروجان ، دانشجویان و استادان و همه گروه ها و قشرهای فرهیخته و فرهنگی هستند. این اثر شما را یاری می کند که فضاهای تازه تری برای شناخت دنیای کودک و نیازهای او به خواندن کشف کنید.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان