روباه کوچک

روباه کوچک

پدر روباه کوچولو به او می‌گوید: کنجکاوی زیاد زندگی‌ات را به خطر می‌اندازد. آیا این حقیقت دارد؟ اگر کنجکاو نباشیم دنبال کشف ناشناخته‌ها نرویم چگونه می‌توانیم زندگی را بشناسیم؟

روباه کوچک بهترین کتاب تصویری سال ۲۰۱۹ در هلند، با تصویرهایی زیبا و زبانی قدرتمند، کودکان را فرا‌می‌خواند تا جانوران را دوست داشته باشند، زیبایی‌های طبیعت را ستایش کنند و عشق به زندگی در وجودشان شعله‌ور شود. همکاری بی‌نظیر نویسنده و تصویرگر در این کتاب چنین سفر سرشار از تجربه را برای کودکان فراهم می‌کند. آن‌ها اثر چندلایه و ادبیاتی ناب برای کودکان جهان آفریده‌اند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان