درخت الفبا

درخت الفبا

درخت الفبا می‌تواند برای به وجود آوردن فضاهای سرشار از سواد در کتابخانه، کلاس یا حتی در گوشه‌ای از خانه مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه ثابت شده است فضایی که کودک هر روزه در آن رفت و آمد دارد ، در آن زندگی یا بازی می‌کند یا آموزش می‌بیند، بخش‌هایی از خانه یا کلاس که همیشه برابر دید کودک قرار دارند، می‌تواند فرصتی برای آموزش سواد و بهبود رشد شناختی کودک فراهم کند. چنین محیطی را محیط سرشار از سواد می‌نامند. محیط‌های غنی از سواد به گونه‌ای طراحی و تجهیز می‌شوند که کودکان را درگیر تجربه‌های سواد کنند.

درخت الف‌با یکی از ده‌ها ابزاری است که می‌تواند به شکل‌گیری این محیط یاری رساند. درخت الف‌با می‌تواند در کتابخانه، کلاس یا حتی در گوشه‌ای از خانه نصب شود. در گام‌های سوادآموزی، شناخت کودک از این که هر واک نشانگر یک آوا در گفتار است، بخشی از روند باسواد شدن کودک است که در سال‌های پیش از دبستان رخ می‌دهد. قرار دادن واک‌ها و نوشته‌ها برابر دید کودکان به کودک برای دست یافتن به چنین شناختی کمک می‌کند.

این بسته شامل یک درخت چوبی است که قطعه‌های آن در کنار یک‌دیگر روی دیوار نصب می‌شوند و یک سری کارت‌های چوبی واک‌ها که پس از نصب درخت، روی آن قرار می‌گیرند. طراحی این واک‌های جانوری برگرفته از بسته‌ی آموزش خلاق الف‌باورزی است.

هر بار که یک واک را با کودک کار کنید، می‌توانید تنها کارک چوبی آن واک را روی درخت قرار دهید، آوای واک را برای او تکرار کنید و واژه‌هایی که با آن واک آغاز می‌شوند یا در آن‌ها به کار رفته شده‌اند را همراه کودک شناسایی کنید. در صورتی که با بسته‌ی «الف‌باورزی با کاکا کلاغه» کار می‌کنید، می‌توانید هر بار یک داستانک را با کودک بخوانید و واک مربوط به داستانک را روی درخت قرار دهید و فعالیت‌های در پیوند با داستان را با کودک انجام دهید.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان