خواندن با کودک از تولد تا سه سالگی

خواندن با کودک از تولد تا سه سالگی

خواندن با کودک از تولد تا سه سالگی (مجموعه ترویج خواندن کتابک). نویسنده: ثریا قزل ایاغ.

تصور عموم بر این است که خواندن و یادگیری خواندن در سن هفت سالگی با آغاز آموزش رسمی کودکان آغاز می شود. حال آن که کارشناسان بر این باورند که یادگیری خواندن تقریبا از زمان تولد شروع می شود و نخستین کتاب بچه را نقش روی لباس مادرش می دانند. بنابراین هنگامی که از ایجاد عادت خواندن در کودکان زیر سه سال سخن به میان می آید باید کمی فراتر از "خواندن متن" را در نظر گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد.

در کتاب "خواندن با کودک از تولد تا سه سالگی" به کتاب های تصویری به عنوان مهم ترین ابزار ایجاد عادت خواندن در کودکانی که هنوز قادر به خواندن حروف و واژه ها نیستند پرداخته شده است. کتاب های تصویری فرصت آشنایی با کتاب و لذت خواندن را برای این کودکان فراهم می کند.

اکنون کتاب های تصویری این گروه سنی، افزون بر پرورش مهارت های کلامی و خواندن، پرورش و تقویت دیگر مهارت هایی را که کودکان در هر مرحله از رشد خود کسب کنند را نیز هدف قرار داده اند و به پرورش همه جانبه ی کودک کمک می کنند.

این کتاب با این هدف فراهم آمده تا پدران و مادران جوان و مربیان را با شگفتی های کتاب تصویری و جایگاه آن در شکوفا کردن یکی از تحسین برانگیزترین استعدادهای انسان یعنی خواندن آشنا کند. در این کتاب کم برگ شما با ویژگی های شخصیتی کودکان زیر سه سال در رابطه با "خواندن" مانند، توانایی تصویرخوانی آن ها، واکنش شان در برخورد با کتاب، درک درونمایه و نیز انواع گوناگون کتاب های تصویری و کارکرد ویژه ی آن ها آشنا می شوید. در پایان کتاب نیز فهرستی از کتاب های مناسب کودکان زیر سه سال موجود در ایران معرفی شده است که شما را در خرید کتاب برای فرزنداتان راهنمایی می کند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان