خرگوشان چشمه ماه

خرگوشان چشمه ماه

«خرگوشان چشمه ماه» کار مشترک دیگری از محمدهادی محمدی به عنوان نویسنده و بازآفرین و امیر شعبانی‌پور تصویرگر است که از سوی کتاب تاک منتشر شده است. این اثر برگرفته از حکایتی کهن است که در کلیله و دمنه آمده و سده‌ها بعد، مولوی در مثنوی آن را به شکل تمثیلی درون یکی از سروده‌های خود قرار داده است. حکایت فیل‌هایی که بر اثر تشنگی و خشکی سرزمین‌شان تصمیم می‌گیرند که به سرزمین خرگوشانی بروند که چشمه‌ای زیبا و پرآب، معروف به چشمه ماه، در آن می‌جوشد. این سرزمین سبز و آباد است.

پشت این حکایت اما سخن دیگری هست. روایت زندگی بشری از آغاز تا کنون که هر جا دست قدرت در کار بوده، با خود ستم و سرکوب هم آورده است. فیلان در این داستان نماد قدرت هستند، اما حکایت، به ستم بر خرگوشان محدود نمی‌ماند و مبارزه‌ی آن‌ها برای رهایی از دست فیلان زورگو، هسته‌ی اصلی این روایت شیرین را می‌سازد. ویژگی این اثر، در زبان ویژه‌ای است که نویسنده برای باز آفریدن دوباره‌ی این حکایت به کار گرفته است. این زبان در کنار تصویرهای زیبا و خیال‌برانگیز تصویرگر، اثری ویژه را برای مخاطبان فارسی زبان خلق کرده است

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان