تجیر پرده‌‌ی نمایش عروسکی

تجیر پرده‌‌ی نمایش عروسکی

تجیر یا پرده نمایش عروسکی را در چارچوبه‌ی در اتاق، گوشه‌ی دو دیوار و… هرجایی که مناسب باشد، آویزان کنید تا در جمع‌های خانوادگی، میهمانی‌ها، کلاس‌های درس، اردوها و…، خردسالان، کودکان، نوجوانان و بزرگ‌سالان عروسک‌گردان پشت آن قرار گیرند و از پنجره‌ی آن به اجرای نمایش عروسکی بپردازند.

تجیر ۸۷ سانتی‌متر پهنا و ۱۸۵ سانتی‌متر بلندی دارد و با چند ترکیب رنگ پارچه تولید شده است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان