تابلوی شناخت احساسات

تابلوی شناخت احساسات

کودکان هم مانند بزرگ‌سالان احساسات پیچیده‌ای را تجربه می‌کنند. با این تفاوت که بر خلاف بزرگ‌سالان این احساسات گاهی برای کودک تازه هستند و کودک واژه‌ی مناسب برای بیان آن و سخن گفتن درباره‌‌ی احساسات‌اش را نمی‌یابد. و گاه این ناتوانی در بیان احساسات به بروز رفتارهای دیگری در کودک می‌انجامد.

تابلوی شناخت احساسات با تصاویر ساده به کودک کمک می‌کند حس‌های گوناگون را ببیند و با واژه‌ی مناسب برای شناخت هر حس آشنا شود. برای کار با کودک، از او بخواهید در برابر آینه بایستد و به ترتیب هر تصویر را نشان او دهید و بپرسید که کودک درون تصویر چه حسی دارد. سپس از او بخواهید آن حس را در چهره‌اش نشان دهد.

یا گاهی از کودک بخواهید در میان تصویرها نشان دهد که اکنون چه حسی دارد؟ چه باعث شده این حس را داشته باشد؟ اکنون که این حس را دارد، بهتر است چه واکنشی نشان دهد؟ تلاش کنید در گفت‌وگوهای روزمره و در خواندن کتاب‌ها از واژه‌های در پیوند با احساسات استفاده کنید و به کودک فرصت شناخت احساسات خود و دیگران را بدهید.

با شناخت احساسات کودک راه درست پذیرش و کنار آمدن با احساسات‌اش را پیدا می‌کند. بسیاری از کودکان ممکن است بر اساس واکنش‌های نادرستی که از بزرگ‌سالان دریافت می‌کنند، از داشتن احساساتی مانند خشم یا ترس شرمگین شوند. اما کودکان از همان کودکی باید دریابند که این احساسات در همه وجود دارند، باید بتوانند احساسات خود را به درستی نشان دهند و همچنین احساسات دیگران را درک کنند و به آن واکنش مناسب نشان دهند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان