تابلوی شخصیت‌های کتاب

تابلوی شخصیت‌های کتاب

تابلوی شخصیت‌های کتاب‌های داستانی: المر، داستانک‌های نخودی، فارسی‌آموز نخودی، آواورزی با سیبیلک، مجموعه‌ی اما، مجموعه‌ی نخستین هیجان‌های من، مرغ سرخ پاکوتاه، مجموعه کتاب‌های قورباغه، پیکو جادوگر کوچک، طوطی و بقال، پرنده قرمز، همایش پرندگان، دیو سیاه موش سفید، آرش کماندار، هفت اسب هفت رنگ.

تابلوی شخصیت های کتاب های داستانی را می‌توانید برای فضاسازی در اتاق کودک، کتابخانه‌های کودک یا مهدکودک‌ها استفاده کرد. این تابلوها، دایره‌هایی با قطر ۳۰ سانتی‌متر هستند که می‌توان با ربان از سقف آویزان کرد یا با حلقه‌ی پشت تابلو، به دیوار نصب کرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان