به به لیمو و کاکلی

به به لیمو و کاکلی
کتاب به به لیمو و کاکلی روایت منظومی است که درباره‌ی آلودگی‌ محیط‌زیست و پیامد آن یعنی نابودی ساکنان زمین هشدار می‌دهد.  در داستان به به لیمو و کاکلی، کاکلی به همراه پرندگان دیگر توی باغ لیمو زندگی می‌کند. او هر سال پیش از بهار با آوازش باغ لیمو را بیدار می‌کند. اما یک سال بهار اسیر دیو سیاه آلودگی می‌شود. هوا و زمین و آب کثیف می‌شود و گیاهان باغ خشک و پژمرده و پرندگان پریشان می‌شوند. سرانجام کلاغ برای چاره‌جویی پیش کاکلی می‌رود. کاکلی به او می‌گوید که مسبب این آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها آدم‌ها هستند. پرندگان هم همه با هم از آدم‌ها می‌خواهند که آب و هوا و خاک را آلوده نکنند و اجازه دهند که بهار بار دیگر به زمین برگردد. کتاب به به لیمو و کاکلی به شکل مجموعه کارت‌های تصویری قصه‌گویی یا کامی‌شی‌بای منتشر شده است. در کامی‌شی‌بای تصویر بر روی یک طرف کارت و متن در پشت آن چاپ شده است. این کارت‌ها در ابعاد بزرگ و برای قصه‌گویی و بلند‌خوانی طراحی شده‌اند. کارت‌های تصویری قصه‌گویی با کتاب‌های تصویری متفاوت هستند. در این نوع کارت‌ها تنها شخصیت‌ها و عناصرکلیدی روایت به تصویر درمی‌آیند.  نویسنده این کتاب محمدهادی محمدی و تصویرگر آن حسن عاممه کن می باشد.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان