روزشمار کودکی خرداد

سعید نفیسی، از پایه گذاران داستان کوتاه نوجوانان

سعید نفیسی، ۱۸ خرداد ۱۲۷۴ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۲۸۸ برای تحصیل به سوئیس و بعد به پاریس رفت. پس از بازگشت به ایران به آموزش زبان فرانسه در دبیرستان‌ها پرداخت.

سعید نفیسی، از پایه گذاران داستان کوتاه نوجوانان

توران میرهادی، استاد برجسته ادبیات کودکان ایران

توران میرهادی استاد برجسته ادبیات کودکان ایران، در  ۲۶ خرداد سال ۱۳۰۶ش. در خانواده‌ای فرهیخته در تهران زاده شد. پدر او از دانشجویان اعزامی به خارج از كشور بود و در رشته مهندسی راه و ساختمان و مكانیك در راه‌ آهن در آلمان درس خوانده بود. مادرش آلمانی بود و مجسمه‌سازی و نقاشی می‌كرد.

توران میرهادی، استاد برجسته ادبیات کودکان ایران

عیسی صدیق

عیسی صدیق در ۲۸ خرداد ۱۲۷۳ ش. در تهران زاده شد. پدرش عبدالله صدیق التجار بازرگان و به باورهای دینی سخت پایبند بود. مادرش خدیجه، فرزند میرزا محمد جعفر مجتهد نیز بانویی پارسا و دیندار بود. هر دو آن‌ها می‌خواستند فرزندشان از کارهای دیوانی پرهیز کند و پس از آموختن زبان عربی و آشنایی با اصول فقه، کار پدر را پی‌گیرد و بازرگان شود.

عیسی صدیق

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان