روزشمار کودکی فروردین

کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشریه‌ای داخلی

 کانون در ۱۴ فروردین ۱۳۴۷ همزمان با روز جهانی کتاب کودک، نخستین نشریه داخلی خود را با عنوان "کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان" منتشر کرد.

کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشریه‌ای داخلی

نادر ابراهیمی،‌ نویسنده، مترجم،‌ ویراستار و كارشناس ادبیات كودكان

نادر ابراهیمی قاجار کرمانی، نویسنده، مترجم، ویراستار کتاب های کودکان و نظریه پرداز ادبیات کودکان در ۱۴ فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران زاده شد.

نادر ابراهیمی،‌ نویسنده، مترجم،‌ ویراستار و كارشناس ادبیات كودكان

پرویز كلانتری، تصویرگر کتاب کودک

پرویز كلا‌نتری طالقانی، تصویرگر كتاب های كودکان و نوجوانان در اول فروردین سال ۱۳۱۰ در زنجان زاده شد.‌ او در دانشكده ی هنرهای زیبای تهران درس خواند و درسال ۱۳۳۸ در رشته هنرهای تجسمی دانش آموخته شد.

پرویز كلانتری، تصویرگر کتاب کودک

نورالدین زرین کلک، از پیشگامان تصویرگری کتاب های کودکان

نورالدین زرین کلک انیماتور و تصویرگر کتاب های کودکان و نوجوانان ۲۰ فروردین ۱۳۱۶ در مشهد زاده شد و در رشته ی کارگردانی انیمیشن به تحصیل پرداخت.

نورالدین زرین کلک، از پیشگامان تصویرگری کتاب های کودکان

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان