روزشمار کودکی اسفند

ابراهیم بنی احمد، نويسنده و فعال در حوزه‌ی آموزش کودکان

ابراهیم بنی‌احمد ۱۰ اسفند ۱۲۸۹ در تهران زاده شد. او دوره‌ی نخست آموزش خود را به سبب نبود مدرسه در محله ‌شان و دوربودن مدرسه از خانه، دیر آغاز كرد. اما این دوره را در دو سال به پایان رساند.

ابراهیم بنی احمد، نويسنده و فعال در حوزه‌ی آموزش کودکان

روز کودک ایرانی در نیمه دوم دهه ۳۰

در سال ۱۹۵۴م.  مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای از همه کشورهای جهان خواست که با توجه به ویژگی‌های کشور خود روز ویژه‌ای را به کودک اختصاص دهند. پس از این درخواست در ایران در فاصله سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ این روز را به گونه‌ای محدود در روز چهارشنبه آخر هر سال جشن می‌گرفتند.

روز کودک ایرانی در نیمه دوم دهه ۳۰

پروین اعتصامی، شاعر مردم کوچه و بازار

رخشنده اعتصامی نامدار به پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز به دنیا آمد و در سال ۱۲۹۱ همراه خانواده به تهران کوچید. پدرش میرزا یوسف اعتصام‌الملك و مادرش زنی با فرهنگ و ادب دوست بود و در شكوفایی خلاقیت پروین بسیار تلاش كرد.

پروین اعتصامی، شاعر مردم کوچه و بازار

مهدی آذریزدی، نویسنده و بازنویس ادبیات کودکان

مهدی آذریزدی، نویسنده و بازنویس آثار كودكان،‌ ۲۷ اسفند ۱۳۰۰، در آبادی خرمشاه، پیرامون یزد به دنیا آمد. خواندن قرآن را از مادر بزرگ خود و نوشتن را از پدرش فراگرفت.

مهدی آذریزدی، نویسنده و بازنویس ادبیات کودکان

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان