روزشمار کودکی دی

پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها

نخستین شماره‌ی پیک معلم، اول دی ماه ۱۳۴۳،‌ همراه با شماره‌ی اول پیک دانش آموز منتشر شد. این نشریه هدف اصلی خود را برطرف کردن اشکالات فنی آموزگاران در ارتباط با پیک دانش‌آموز می دانست و در هر شماره راهنمایی‌های اختصاصی مربوط به شیوه ی استفاده از همان شماره‌ی پیک دانش‌آموز را ارائه می کرد.

پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها

سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان

دوم دی ماه ۱۳۱۸ زادروز سیروس طاهباز نویسنده و مترجم ادبیات کودکان ایران است.او در سال ۱۳۱۸ شمسی در بندر انزلی متولد شد. در تهران و آبادان تحصیلات مقدماتی خود را گذراند و وارد دانشگاه تهران شد تا پزشکی بخواند.

سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان

محمود اعتمازاده (م. آ. به آذین)، نویسنده و مترجم توانا

محمود اعتمادزاده، نامدار به م.آ.به آذین، ۲۳ دی ۱۲۹۳ در رشت متولد شد. او که در رشته ی مهندسی نیروی دریایی آموزش دیده بود، پس از یک حادثه که منجر به آسیب دیدن یک دست او شد به دنیای هنر و فرهنگ روی آورد.

محمود اعتمازاده (م. آ. به آذین)، نویسنده و مترجم توانا

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان