روزشمار کودکی آذر

مارک تواین

ساموئل لنگهورن کلمنت، هجونویس، طنزپرداز و نویسنده ی امریکایی است که با نام مستعار مارک تواین شناخته می شود. ویلیام فاکنر، نویسنده ی امریکایی، مارک تواین را پدر ادبیات امریکا نامیده است.

مارک تواین

روز بین‌المللی افراد توان‌یاب

روز بین‌المللی افراد توان‌یاب۱ از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۱۲ آذر یا ۳ دسامبر برگزار می‌شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به توان‌یابان و افزایش آگاهی‌هایی بوده‌است که می‌بایست از مسئله پیوستن افراد توان‌یاب در تمامی جنبه‌های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.

۱. استفاده از واژه‌ی «توان‌یاب» را به جای واژه‌ی «معلول» پیشنهاد می‌شود.

روز بین‌المللی افراد توان‌یاب

روز بین‌المللی کوهستان

سازمان ملل متحد روز ۱۱ دسامبر که مصادف با ۲۰ آذر می شود را در سال ۲۰۰۲ به عنوان روز بین‌المللی کوهستان و کوهنوردی عنوان کرده است این سازمان فائو را مسئول کرده تا هر سال یکی از کشورهای جهان را دعوت کند تا با اجرای نمایش ها و آیین های فرهنگی خودشان مسئولیت هماهنگی مراسم روز جهانی کوهستان و کوهنوردی را بر عهده بگیرند. 

روز بین‌المللی کوهستان

پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef

صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام اختصاری آن (unicef) یونیسِف خوانده می‌شود، برای فراهم‌کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی-درمانی برای کودکان در کشورهایی که در اثر جنگ جهانی دوم تخریب شده بودند در۱۱ دسامبر۱۹۴۶ به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد.

پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef

روز پژوهش

وزارت علوم تحقيقات و فناوری از سال ‪ ۱۳۷۹ ‬چهارمين هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نام‌گذاری كرد و از سال ‪۱۳۸۴‬ اين نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغيير يافت.

روز پژوهش

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان