روزشمار کودکی اَمرداد

منوچهر نیستانی، شاعر و آموزگار

منوچهر نیستانی در ۴ اَمرداد ۱۳۱۵ در کرمان به دنیا آمد. از سال ۱۳۳۷ آموزگار مدرسه‌های شاهرود بود.

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
محمد قاضی، مترجم

۱۲اَمرداد ۱۲۹۲ زاد روز محمد قاضی یکی از مترجمان برجسته در حوزه ادبیات است.

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان