روزشمار کودکی مهر

پیش آهنگی و تربیت بدنی

 ۴ آبان سالروز انتشار اولین شماره ی نشریه پیش آهنگی و تربیت بدنی است. این نشریه در سال ۱۳۱۹ با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ابوالقاسم شکرایی، از سوی اداره پیش آهنگی و تربیت بدنی منتشر شد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
دنیای دانش آموز

اولین شماره ی نشریه ی دنیای دانش آموز، آبان ماه سال ۱۳۴۴، با مدیرمسئولی حسام الدین امامی و سردبیری محمدصادق فرهید، منتشر شد.

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
نوباوگان ایران

 ۱۵ آبان سال ۱۳۳۱ اولین شماره ی مجله ی نوباوگان ایران منتشر شد. این نشریه که وابسته به خبرگزاری ملی ایران بود با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی اختر حاتمی آغاز به کار کرد.

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
نیما یوشیج

 نیما یوشیج در ۲۱ آبان سال ۱۲۷۶ در یوش، دهکده ای پیرامون آمل، زاده شد. پدرش در ۱۲ سالگی او را برای ادامه ی تحصیل به تهران فرستاد. در تهران نخست در دبستان حیات جاوید رشدیه و سپس در مدرسه ی متوسطه ی کاتولیک سن لوئی درس خواند.

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان