زادروز اسکات ادل (۱۸۹۸)، پدیدآورنده "جزیره دلفین های آبی" و برنده جایزه اندرسن ۱۹۷۲

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان