روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

در سال ۱۹۴۹م / ۱۳۲۸ش. در نشست فدراسیون زنان دموکرات که در مسکو برگزار شد، روز اول ژوئن/ ۱۱خرداد به عنوان روز کودک نامگذاری شد.

در پی آن،‌کشورهای سوسیالیستی، سپس چین و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند لائوس نیز این روز را به عنوان روز کودک به رسمیت شناختند. سال ها بعد کشورهای امریکا،‌کانادا و افریقای جنوبی نیز روز کودک را در اول ژوئن برگزار کردند.

روز ۱۱ خرداد سال ۱۳۳۰ جمعیت ایرانی حمایت کودک، برای نخستین بار این روز را در ایران برگزار کرد. در این جشن که در تهران برپا شد، شمار زیادی کودک در کامیون‌های آراسته با گل و کبوتر صلح و پرچم سه رنگ ایران به حرکت درآمدند. در سال ۱۳۳۱ به علت حکومت نظامی، این جمعیت نتوانست جشن روز کودک را به شکل همگانی برگزار کند ولی هیئت مدیره جمعیت در یک آگهی این روز را به کودکان و پدران و مادران شادباش گفت. در روزنامه کیهان مقاله‌ای به قلم سعید نفیسی با عنوان روز کودکان منتشر شد. صبحی که عضو هیئت مدیره جمعیت ایرانی حمایت کودکان بود در رادیو تهران درباره روز کودک سخنرانی کرد. در کودکستان شبانه‌روزی پروین فیلمی برای کودکان نمایش دادند و صبحی برای کودکان سخن گفت. در سال‌های بعد در ایران روزهای دیگری به عنوان روزکودک جشن گرفته شدند.

راهنما
روز: 
۱۱
ماه: 
خرداد

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان