روز جهانی زمین و روز زمین پاک گرامی باد

روز جهانی زمین  و روز زمین پاک گرامی باد

تمرکز برنامه‌های روز زمین امسال بر کاشت درخت است. فعالان محیط‌زیست امیدوارند در برنامه‌های امسال روز زمین بتوانند ۸/۷ میلیارد درخت بکارند. 

راهنما
روزشمار: 
اردیبهشت

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان